Účetnictví

V účetnictví existuje mnoho pojmů, které zkušeným účetním jsou naprosto důvěrně známé, nicméně laikovi bez praxe a důkladného vzdělání jsou jakousi nesrozumitelnou řečí, pod jejímž slovy si neumí mnoho představit, natož aby sám prováděl zmiňované účetní úkony.
Jedním z těchto pojmů je i časové rozlišení. Je tedy nutno si nejprve říci, o co jde. Dle účetních zákonů je jasně dané pravidlo, kdy do účetnictví daného období, což bývá buď kalendářní či hospodářský rok, je nutno zanést náklady a výnosy tohoto daného období.

Jak časově rozlišovat?

Avšak, jistě z praxe znáte situaci, když například náklady na pronájem kanceláře platíte předem. Jak tedy zaúčtovat, když náklad bude až na příští rok, avšak my platíme již v roce letošním? Právě tyto situace zaneseme do účetnictví pomocí účtů časového rozlišení.