Období klimakteria si žádá především životní rovnováhu, pohyb a optimismus

Menopauza znamená ukončení období plodnosti a reprodukce u žen středního věku. Nejčastěji postihuje ženy kolem 50 let, ale věk, ve kterém nastane, může být různý. Vše je individuální, jak věk, tak příznaky klimakteria. U každé ženy může probíhat přechod jinak.
Menopauza může mít u každé ženy jiné, a jinak intenzivní příznaky. Každý organismus přirozeně v průběhu života stárne. Přechod je tedy přirozeným stavem, který se projeví v určitém věku ženy. Nejde o nemoc. Je důležité se dozvědět, jak se s příznaky klimakteria správně a pozitivně vyrovnat.

Omezující příznaky

Příznaky, které se dostavují v přechodu, mohou ženu výrazně omezit. Menopauza zasáhne do života profesního i osobního. V dnešní době existují způsoby, jak nepříjemné projevy omezit, aby nám nezasahovaly do života.